TIIVIYSMITTAUS

Mittauksella selvitetään rakenteilla olevan tai valmiin talon ilmatiiviys.

Mittaus on ainetta rikkomaton ja kannattaa suorittaa rakennusvaiheessa laadunvarmistamiseksi ja hyvän energiatalouden saavuttamiseksi.

Mittaus suoritetaan tarkoitukseen hyväksytyllä laitteistolla.

Taloon tehdään puhaltimella alipaine ja laitteisto mittaa talon tiiviyden. Samalla saadaan selville rakennusvaipan virallinen ilmanvuotoluku (n50-luku) 50 Pa paine-erolla standardin SFS-EN 13829 mukaan. Ilmanvuotoluku voidaan käyttää energiatodistuksen laskennassa.

Tiiviysmittaus on hyvä tehdä myös vanhaan taloon ennen peruskorjausta. Peruskorjauksessa tiiviysmittauksella  ja lämpökuvauksella yhdessä saadaan  merkittävä hyöty. Sitä käytetään apuna remontin suunnittelussa paikallistaessa lämpöeristyksen puutteita ja remontin jälkeen tarkasteltaessa työn onnistumista. Rakenteiden lämpö- ja ilmavuodot laskevat asumisviihtyisyyttä, lisäävät energiankulutusta ja aiheuttavat terveys riskejä.

Mittauksen suorittaja on VTT:n sertifioima asiantuntija

Tiiviysmittauksessa käytetään BlowerDoor-laitteistoa (kuvassa vasemmalla.).