Lämpökamerakuvaus

Lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton kunnon arviointi menetelmä, jossa lämpökameran avulla mitataan tutkittavan kohteen pintalämpötiloja ja siitä saatavien kuvien sekä muiden tarvittavien mittaustulosten avulla tehdään vikojen, puutteiden ja vaurioiden arviointi, paikantaminen ja yleensä myös raportointi. Lämpökuvauksella voidaan hakea rakenteista eristevaurioita, ilmavuotoja ja kylmäsiltoja. Lisäksi sillä on mahdollista havaita kosteusvauriota ja paikallistaa lämpöjohtoja ja putkia.

Peruskorjauksessa kuvausta voidaan käyttää apuna remontin suunnittelussa paikallistaessa lämpöeristyksen puutteita ja remontin jälkeen tarkasteltaessa työn onnistumista. Rakenteiden lämpö- ja ilmavuodot laskevat asumisviihtyisyyttä, lisäävät energiankulutusta ja aiheuttavat terveys riskejä. 

Ongelmat voidaan selvittää asiantuntevan lämpökuvauksen avulla. Tutkimustuloksia voidaan analysoida monipuolisesti tietokoneella tai joissakin tapauksissa jo paikanpäällä kohteessa. Tulokset raportoidaan digitaalisessa muodossa ja/tai paperille tulostettuna.

Raportista selviää löydetyt viat ja puutteet sekä ohjearvot ja suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Lämpökuvauksella voidaan selvittää mm.