Kosteusmittaus

Kosteusmittaus on hyvä tehdä uudisrakennukseen.
Mittauksella varmistetaan betonilattioiden kuivuminen ennen pinnoitusta.
Mittaus tehdään koepala-menetelmällä, joka antaa luotettavan tuloksen betonin
suhteellisesta kosteudesta.(RH %).Mittaustuloksesta nähdään onko betoni riitävän kuiva pinnoitettavaksi. Mittauksesta tehdään raportti.

Valmiin rakennuksen kosteusmittaus on paikallaan  kun halutaan selvittää yksittäisen tilan, rakenteen tai rakenneosan kosteustilanne tai rakennustekninen kunto. Mittauksen kohteena voi olla esimerkiksi pesutila, muu kostea- tai märkätila, kellari tai tms. tila tai rakenne, jossa epäillään olevan haitallista kosteutta tai jonka kosteustilanne halutaan selvittää.
Mittauksen suorittaja on VTT:n sertifioima rakenteiden kosteuden mittaaja.

Lisätietoa